Критерії оцінювання

1. Розуміння завдання
Високий рівень: 
Робота демонструє точне розуміння завдання - виявлено основні властивості механічного руху
Достатній рівень:

Включаються як матеріали, що мають безпосереднє відношення до теми, так і матеріали, що не мають відношення до неї; використовується обмежена кількість джерел.
Середній рівень: 

Включені матеріали, що не мають безпосереднього відношення до теми; використовується одне джерело, зібрана інформація не аналізується і не оцінюється. 
2. Виконання завдання
Високий рівень: 
Висновки аргументовані; всі матеріали мають безпосереднє відношення до теми; джерела цитуються правильно; використовується інформація з достовірних джерел
Достатній рівень:

Не вся інформація взята з достовірних джерел; частина інформації неточна або не має прямого відношення до теми
Середній рівень: 

Випадкова добірка матеріалів; інформація неточна чи не має відношення до теми; неповні відповіді на запитання; не робляться спроби оцінити або проаналізувати інформацію. 

3. Результат роботи
Високий рівень: 
Чітке і логічне представлення інформації; вся інформації має безпосереднє відношення до теми, точна, добре структурована і відредагована. Демонструється критичний аналіз і оцінка матеріалу, визначеність позиції
Достатній рівень:

Точність і структурованість інформації; привабливе оформлення роботи. Недостатньо виражена власна позиція і оцінка інформації. Робота схожа на інші роботи. 

Середній рівень: 

Матеріал логічно не вистроєно і поданий зовні непривабливо; не дається чіткої відповіді на головне питання. 

4. Творчий підхід
Високий рівень: 
Представлено різні підходи до вирішення проблеми. Робота відрізняється яскравою індивідуальністю учасника квесту. 
Достатній рівень:

Демонструється одна точка зору на проблему; проводяться порівняння, але не робляться висновків. 
Середній рівень: 

Учень просто копіює інформацію із запропонованих джерел; немає критичного погляду на проблему; робота мало пов'язана з відповіддю на основне питання веб-квесту.

Немає коментарів:

Дописати коментар